ראשי
וידאו
מאמרים
אודיו
פורום
שאל את הרב
שאל את הרב
שם
אימייל
טלפון לא חובה
כותרת
ביטול
צור קשר
צור קשר
שם
אימייל
כותרת
ביטול
אודות
שם - olambreslev.com סוג - articlesIn דף - 10 דירוג -

התכונות למנהיגות אמיתית

בזמן המחלוקת שנתעוררה על ה"יהודי הקדוש" מפשיסחה זצ"ל, תלמידו הגדול של ה"חוזה מלובלין" זצ"ל, נתבקש רבי צבי אלימלך מדינוב זצ"ל (בעל הבני יששכר) להצטרף למחלוקת. נענה רבי צבי אלימלך ואמר, בשעה שנגלה הקב"ה למשה רבינו ע"ה במעמד הסנה אמר לו "של נעלך מעל רגליך" וביאורו כך:

המשנה אומרת (אבות פ"ב מ"י) "והוי זהיר בגחלתן [של תלמידי חכמים] שלא תיכוה, שנשיכתן נשיכת שועל, ועקציתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש".
רואים אנו שיש בחינה אצל התלמיד חכם של נשיכה, עקיצה לחישה - שהם ראשי תיבות נע"ל ועל זה הוזהר משה רבינו עליו השלום על נעל"ך - הסר מעליך! מידתו של תלמיד חכם רגיל שיש בו בחינות אלו כי עליך מוטל להנהיג את עם ישראל ועל המנהיג מוטל לנהוג ברחמנות.

על פי זה נוכל להבין את המובא במדרש (שמות רבה ב, ב) שבחן הקב"ה למשה בצאן (וכן לדוד) ואמר לו "יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך? חייך אתה תרעה את צאני!"
וזה שמובא במדרש ("ספרי" - וזאת הברכה) ששני הרועים הנאמנים שעמדו לישראל הם משה ודוד. משה שנאמר "מחני נא מספרך אשר כתבת"; ודוד שאמר "הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה הצאן מה עשו תהי נא ידך בי ובבית אבי" (שמואל ב' כ"ד, י"ז).

מובא בליקוטי מור"ן (תנינא תורה ז') על הפסוק "כי מרחמם ינהגם" (ישעיה מט), כי מי שהוא רחמן הוא יכול להיות מנהיג וצריך לידע איך להתנהג עם הרחמנות כי על רשעים וכו' אסור לרחם וגם על אלה שמחויבים לרחם - צריך לידע לרחם במה שצריך להם ורחמן כזה הוא רק משה רבינו ע"ה, ועיקר רחמנותו שהכניס בנו לדעת את ה', כמו שכתוב "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים".

ויהי רצון שיקויים בנו כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות (מיכה ז, טו).

תגובה חדשה
תגובה חדשה
שם
אימייל
כותרת
ביטול
תפריט ראשי
כניסת חברים לאתר
רוחו של משיח
בית תפילה
עולים דרגה
 •  

   


  אודות

  לעולם ברסלב

 • הבאים

 • אתר עולם ברסלב

  עוסק בהפצת תורת רבנו, הן בשעורי וידאו שמע ומאמרים.

  כמו כן יש לכם פורום חדש המחולק לנושאים וכו..

  ברוכים

עולם ברסלב