ראשי
וידאו
מאמרים
אודיו
פורום
שאל את הרב
שאל את הרב
שם
אימייל
טלפון לא חובה
כותרת
ביטול
צור קשר
צור קשר
שם
אימייל
כותרת
ביטול
אודות
שם - olambreslev.com סוג - articlesIn דף - 11 דירוג -

התורה הקדושה

רבינו הקדוש אומר בשיחות הר"ן שיחה י"ט: "נכספתי מאוד להמשיך את העולם אל העשייה, שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור וכיוצא" ואמר שאפילו אותן האנשים הרחוקים מן הקדושה מאוד שנלכדו במצודה רעה עד שרגילים בעברות ח"ו רחמנא ליצלן רחמנא לשיזבן, אעפ"כ הכוח של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילים בהן ח"ו, ואם יעשו להם חוק קבוע וחיוב בכל יום ויום כך וכך יהיה איך שיהיה בודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה. כי כח התורה גדול מאוד".

 

עוד אמר רבנו (שיחה ע"ו.): מעלת ריבוי הלימוד עולה על הכל וכו'...

 

ובליקוטי מוהר"ן תורה א' כתב דע כי ע"י התורה נתקבלין כל התפילות והבקשות שאנו מבקשים ומתפללין והחן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים הן ברוחני הן בגשמי.

 

בתורה ק"א כתב: "כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול שמים ועול דרך ארץ. היינו מי שלומד תורה בעיון, שמעיין ומבין חכמות התורה שזהו בבחינת "אנפין נהירין" פנים מאירות, בחינת "חכמת אדם תאיר פניו" וע"י זה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ כי נתבטל ממנו השעבוד והתאוות והמידות רעות שלהם שהן בחינת אנפין חשוכין (פנים חשוכות) ע"י שקיבל עליו עול תורה שהיא בחינת אנפין נהירין."

 

כמו כן, כל ספר משלי גדוש בשבחים על התורה הקדושה כגון:

 

"כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו"
 

"כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשר הוא מרפא"
 

"איילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווךבכל עת באהבתה תישגה תמיד" "כי נר מצווה ותורה אור" וכו'...
 

ועוד פסוקים רבים המדברים בשבח התורה הקדושה.

 

ובעלים לתרופה כותב רבינו הקדוש לחותנו (מכתב ז' ממכתבי מוהר"ן) גם יראה להודיע לי מעסק הלימוד וכמה דפים גמרא הוא לומד בכל יום כי באלה חפצתי - שיתמיד בלימודו וזה כל מגמותי ודי למבין.

 

ר' נחמן בן מורנו הרב שמחה זצוק"ל

תגובה חדשה
תגובה חדשה
שם
אימייל
כותרת
ביטול
תפריט ראשי
כניסת חברים לאתר
רוחו של משיח
בית תפילה
עולים דרגה
 •  

   


  אודות

  לעולם ברסלב

 • הבאים

 • אתר עולם ברסלב

  עוסק בהפצת תורת רבנו, הן בשעורי וידאו שמע ומאמרים.

  כמו כן יש לכם פורום חדש המחולק לנושאים וכו..

  ברוכים

עולם ברסלב