ראשי
וידאו
מאמרים
אודיו
פורום
שאל את הרב
שאל את הרב
שם
אימייל
טלפון לא חובה
כותרת
ביטול
צור קשר
צור קשר
שם
אימייל
כותרת
ביטול
אודות
שם - olambreslev.com סוג - articlesIn דף - 12 דירוג -

לא להתבלבל מהגלים

אנו יודעים מחז"ל הקדושים שכל מה שהתורה מספרת לנו כביכול סיפורי דברים, מעשה האבות, בריאת העולם, מכירת יוסף וכו' כל המעשיות - בוודאי יש ללמוד מוסר דרך ארץ ותורה ממש. כמו שאמרו חז"ל "יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום יותר מתורתן של בנים".

אם כן יש לשאול מה התורה מספרת לנו בפרשה בפסוק "ויעברו בני ישראל בתוך הים ביבשה"?

מסביר ר' נתן בהלכות שילוח הקן הלכה ד' סעיף ז'. כשכתוב בני ישראל בפסוק, הכוונה גם כן על כל אחד ואחד מאיתנו, שרוצה להתקרב לה' יתברך כמו בני ישראל שהיו בדרך לקדושה, לארץ ישראל. ובדרכנו לשם פתאום מציפים אותנו המים הזדונים, שהם בחינת הרהורים רבים ובלבולים, בחינת מצולות ים, שאי אפשר לברוח משם לא לאחור ולא לפנים, ולא לשום צד.

צריך להסיח דעתו מזה ורק לברוח ולא להביט לאחוריו כלל, וללכת בדרך שהוא הולך כעת. אם בתפילה, בתפילה, ואם בתורה, בתורה.

לא להסתכל לאחור כלל. רק יעשה את שלו. שאם יסתכל ויתחיל לחשוב במה חשבתי ואיך חשבתי, במה נכשלתי ואיך נכשלתי ישנה סכנה נוראה שייפול לעצבות ממצבו כי גם ככה היצר הרע נלחם בו בחזקה והוא אש ואנחנו בשר ואי אפשר להלחם עימו פנים מול פנים. לכן צריך לברוח ולא לחשוב ממה שקרה. רק יש לנו להמשיך.

וכך בני ישראל עשו, קפצו למים עד שהלכו בתוך הים עד חטמם. שמרמז שכמעט נטבעו ביצרים ובניסיונות שלהם. אבל המשיכו ללכת ולא התבלבלו כלל. אבל היצרים הרעים והניסיונות המשיכו להתגבר יותר ויותר לרדוף ולהשיג. כמו שני אנשים הנלחמים, שכאשר אחד מתגבר על חברו אז החבר מתגבר כנגדו ביותר, בבחינת "אין גיבור כמתייאש".

כך הסטרא אחרא מתגברת יותר שרואה שאנו ממשיכים ולא פונים אליה. ואז פתאום חמל עליהם ה' יתברך ובקע הים מלפניהם. והתבטלו כל היצרים וכל הניסיונות. וכך הוא באמת, כשאדם ממשיך ומנסה ולא מתייאש ללכת בדרך, מבלי להסתכל כלל לאחוריו.

על ידי זה פתאום יכול לגמור את המצווה בחיות ובהתלהבות גדולה מאוד, כי הקב"ה חומל עליו וקורע מלפניו את ים היצרים והמחשבות.

ושואל השפת אמת:

ישנו מדרש: "מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהילתו" (תהילים קו) ואמרו חז"ל למי נאה להלל ? רק מי שיכול להשמיע כל תהילתו. ואיך יתכן שיהא אפשר להשמיע כל תהילתו?

ועל פי מה שכתב ר' נתן אפשר לתרץ על פי מה שכתוב: "אבית תהילה מגושי עפר מקרוצי חומר" שהקב"ה רוצה לשמוע ולראות תהילות, תפילות, תורה ומצוות דוקא מבני אדם שאף על פי שעובר עליהם מה שעובר, ממשיכים הלאה והם אלו שמשמיעים כל תהילתו ש"כל" בא לרבות שמשמיע לא רק כשהוא עובד את ה' בשמחה ובחיות, אלא גם שהוא בעת צר ומצוק שאין לו טיפת חיות, טיפת אור.

והוא ממשיך בתורה או בתפילה או במצווה שהוא עובד בה והוא משמיע תהילתו בבחינת "אבית תהילה מגושי עפר מקרוצי חומר" חומר = חומריות, גשמיות, מחשבות בלתי טהורות בלתי הגנות. כי הקב"ה רוצה דווקא באלה שיודעים להלל אותו גם כשלא כ"כ נח להם, שהם נראים לא כ"כ טוב שהם מבוזים בעיני עצמם ובעיני העולם, שלא הולך להם אף פעם בעבודת ה' יתברך.

יש דיבור מהחוזה מלובלין: שכשאתה אומר כן, בשמים אומרים לא,וכשאתה אומר לא בשמים אומרים כן.

כלומר:

כשטוב לך בעבודת ה' יתברך ואתה מצליח אתה אומר כן, וקרוב לוודאי שבשמים אומרים לא-כלומר: אין זה מקובל!, משום מחשבות גאות וישות שנתערבו בעבודתך וכשאתה אומר לא,-כלומר: כשלא הולך לך ואתה בכל זאת עושה קצת מעשים טובים- בשמים אומרים כן- כלומר: מרוצים ממנו ושמחים בעבודתו כמו שהיא משום "זבחי אלוקים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה" ונחשבת עבותו כקרבן ממש.

ושנזכה בע"ה לשבת שלום

תגובה חדשה
תגובה חדשה
שם
אימייל
כותרת
ביטול

מאור - התחזקות

איזה דיבורים מאוד מחזק אם לא היה את רבנו איפה היינו מונחים רק מלראות את התלמידים של הרב ברלנד מבין שהרב ברלנד משה כפשוטו

השב
צטט
0
13:16 06-05-2014
תפריט ראשי
כניסת חברים לאתר
רוחו של משיח
בית תפילה
עולים דרגה
 •  

   


  אודות

  לעולם ברסלב

 • הבאים

 • אתר עולם ברסלב

  עוסק בהפצת תורת רבנו, הן בשעורי וידאו שמע ומאמרים.

  כמו כן יש לכם פורום חדש המחולק לנושאים וכו..

  ברוכים

עולם ברסלב