ראשי
וידאו
מאמרים
אודיו
פורום
שאל את הרב
שאל את הרב
שם
אימייל
טלפון לא חובה
כותרת
ביטול
צור קשר
צור קשר
שם
אימייל
כותרת
ביטול
אודות
שם - olambreslev.com סוג - articlesIn דף - 4 דירוג -

לראות את האור

"ויחי יעקב בארץ מצרים" פירש רש"י – למה פרשה זו סתומה? לומר לך שאחר שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהן ולבן של ישראל מצרת השעבוד.

 

וכתב ע"ז האדמו"ר ר' יהודה אריה לייב מגור זצוק"ל "ויחי יעקב" יעקב הוא נקודת האמת כמו שכתוב "תתן אמת ליעקב" ומכאן רואים שגם בגלות הגוף והנפש אפשר להיות חי באמת כמו יעקב שמעיד עליו הכתוב "ויחי יעקב" היינו נקודת האמת בארץ מצרים שהוא תוקף הגלות.

 

והחידוש הגדול כאן שלא כתוב 'ויהי יעקב בארץ וכו'' אלא כתוב 'ויחי' שחי חיים טובים, אמיתיים דבוקים בקדוש-ברוך-הוא, בלימוד התורה ובתפילה - היה דבוק בנקודת השמחה!
כי ידע יעקב שאע"פ שהוא בגלות – הגלות הזו היא רק מצב של הסתרה אך בפנים – בתוך ההסתרה נמצא הקב"ה!

 

וזה מה שכתב רבינו ז"ל בליקוטי מוהר"ן בתורה קט"ו: "ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלוקים" כלומר איפה שנמצא ערפל נמצא הסתרה שלא תאמר איפה שנמצאת איזו שהיא הסתרה שהיא, באיזו אופן שהוא שהקב"ה לא נמצא שם, רק תדע לך שהקב"ה נמצא בתוך המניעה הזאת, בתוך ההסתרה הזאת.
וכך כתוב שם: ומי שהוא בר דעת הוא מסתכל בהמניעה ומוצא שם הבורא ברוך הוא.

הגאון הרב מפרשיסחא זצוק"ל הקשה על מה שכתוב "ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה" למה ביקש לגלות הקץ? ותירץ שכשנודע הקץ הגלות בנקל כלומר גילוי הקץ - לדעת שיש לגלות קץ והוא ע"י שידע כל אחד ואחד מאיתנו שהגלות הוא רק הסתרה ואינו כח בפני עצמו (עד כאן לשונו) שהקב"ה משגיח בהשגחה פרטית עד לפרטים הקטנים ביותר, במחשבה, דיבור ומעשה – בדומם, צומח, חי ומדבר.

 

מה שרצה יעקב אבינו, שיהא סוד זה נגלה, ע"מ שלא ניפול לטעות, ולא יהיה גלות כלל ע"י ידיעה זו. אך נסתלקה מיעקב השכינה, וסוד זה נשאר סתום וצריכים יגיעה גדולה לגלות זה הסוד.

 

ממשיך האדמו"ר מגור, מכל מקום ע"י אמונה שמאמינים בני ישראל בה' יתברך, שאין שום כח בלתי ה' יתברך לבד, רק כל זה הסתר, אף שאין רואים זה בעין, על כל פנים ע"י אמונה גם כן יכולים לראות האמת (עד כאן לשונו) שהיא עצם האור שהוא הקב"ה בעצמו, שע"י אמת זו אפשר לצאת מחשכת הגלות ולצאת לאור גדול.

 

וזה מה שכתב רבינו ז"ל בליקוטי מוהר"ן בתורה ט': "דע שע"י האמת אפשר למצוא הפתח ולצאת מהמקום שנפל לשם" והאמת – רבינו מסביר בסעיף ג' "כי עיקר אור המאיר הוא הקב"ה [שהוא עצם האור] כמו שכתוב "ה' אורי וישעי" (תהלים כ"ז).

 

ויש מעשה מאחד הצדיקים, יום אחד ישב הרב בחדרו, ולפתע נכנס נכדו בבכי. שאל הסב את נכדו "על שום מה אתה בוכה?" השיב לו הנכד "שחקתי מחבואים עם החברים והתחבאתי בתוך הארון בגדים שלכם, וידעתי שלא יצליחו למצוא אותי!" – שאל שנית "אם כן מדוע הינך בוכה?" – "כי כבר לא מחפשים אותי ושכחו ממני" השיב הנכד. פרץ הסב בבכי מר ואמר: "כך גם אנחנו – ה' מסתיר פניו מאיתנו ושכחנו לחפש אותו".
שבת שלום!

תגובה חדשה
תגובה חדשה
שם
אימייל
כותרת
ביטול
תפריט ראשי
כניסת חברים לאתר
רוחו של משיח
בית תפילה
עולים דרגה
 •  

   


  אודות

  לעולם ברסלב

 • הבאים

 • אתר עולם ברסלב

  עוסק בהפצת תורת רבנו, הן בשעורי וידאו שמע ומאמרים.

  כמו כן יש לכם פורום חדש המחולק לנושאים וכו..

  ברוכים

עולם ברסלב