ראשי
וידאו
מאמרים
אודיו
פורום
שאל את הרב
שאל את הרב
שם
אימייל
טלפון לא חובה
כותרת
ביטול
צור קשר
צור קשר
שם
אימייל
כותרת
ביטול
אודות
שם - olambreslev.com סוג - articlesIn דף - 8 דירוג -

יוצאים ממצרים

בספר הק' שפת אמת פרשת שמות בסימן תרנ"ג כתוב "וימררו את חייהם" כי עיקר החיות בפה כמו שכתוב בתרגום אונקלוס ל'נפש חיה' – 'רוח ממללא'. אכן 'חייהם' תרתי משמע והם ברית הלשון וברית קודש שעיקר החיות תלוי בהם וכו'.

 

בשפת אמת כתוב בסימן תרנ"ח בעניין העומר ראיה לזה שעיקר החיות איש הישראלי הוא בשתי עניינים אלו.

 

"ולפי שכל כוחן של ישראל בשתי בריתות אלו, לכן הסטרא-אחרא מתגרה דווקא בהם. ובאמת מאחר שנקראת ברית בודאי לעולם הם מושיעים את עם ישראל"
"כי הצדיקים שבדור נתחזקו באלו הבריתות עד שבאו לגאולה שלימה וכן הוא בכל גלות שהכל תלוי באלו הבריתות"

 

והנה מסביר השפת אמת, שמה שכתוב "וימררו את חייהם", שעיקר הגלות שעם ישראל נכנסו אליו במצרים היה בשתי אופנים: האחד, להרחיקם מכל דבר שבקדושה, להפילם בפגם הברית, במחשבה דיבור ומעשה; והשני, בפגם הלשון, לשון הרע, רכילות, שקר ושאר פגמים הנעשים בפה – מאכלות אסורות וביטול תורה ותפילה. והראיה, שבשני הדברים הללו תלוי עיקר חיותינו - הוא במה שכתב השפת אמת במקום אחר בסימן תרנ"ח פס"ח ד"ה בעניין העומר על הפסוק 'חי חי יודוך' ע"פ דברי המדרש על הפסוק 'בדמייך חיי' שהמדרש אומר: 'בדמיך חיי' דהיינו – דם (קרבן) פסח ודם מילה. פסח = פה שח – רומז לברית הלשון וכתוב בו חיות ודם מילה שהוא עניין ברית קודש וכתוב בו חיות ומסביר שזה היה כל עניין הגלות. שהמצרים רצו להשכיח ולהעלים מאיתנו את שתי העניינים הללו ע"י שנעזוב את עסק התורה וניפול בפגמי הקדושה וע"י זה להגביר עלינו הגלות ח"ו - מה שהיה גורם לאבותינו להישאר שם לצמיתות ח"ו.

 

אם כן כל אדם יקח לעצמו מוסר - שמה שעובר עליו הוא בגלותו הפרטית יחד עם כל ישראל, שאנו סחופים ודווים רחוקים מהשם יתברך בתכלית, כבושים תחת רגלי הסטרא-אחרא, ואין מנוס. ועיקר התגרותה זה בעניינים אלו בברית קודש ובברית הלשון.

 

ומסביר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן (בתורה ל"ו) וזה תורף דבריו "שכל נפש מישראל קודם שיש לה התגלות בתורה ועבודה [הכוונה, קודם שזוכים להתפלל יותר בדביקות, בשמחה, קודם שזוכים ללמוד יותר בהתמדה וכו'] אזי מנסין את הנפש בגלות של שבעים לשון של כלל מידותיהן ותאוותיהן של השבעים אומות. ומי שרוצה לאכול הפרי (לקבל התגלות בתורה ותפילה כנ"ל) צריך לשבר מקודם הקליפה [התאוות]. לכן קודם ההתגלות מוכרח הנפש לבוא בגלות – היינו במידותיהן [הרעות] כדי לשברם ולבוא אח"כ להתגלות.

 

ממשיך רבינו בסעיף הבא ואומר, ודע, שכללות של שבעים לשון של מידותיהן הרעות הללו היא תאוות ניאוף – היינו מה שהסביר השפת אמת, שהגלות היא בשתי עניינים, והאחד הוא בברית קודש. והשני, מסביר רבינו, שהדרך לצאת מהתאוות ומהגלות (בתורה ק"א) הוא ע"י לימוד תורה בעיון וע"י זה זוכים לפנים נוהרין (שמחה) שע"י זה זוכים לצאת מכל התאוות שנמשלו לגלות והרי לנו העניין השני שהוא ברית הלשון דהיינו לימוד התורה ועל שתי עניינים אלו המצריים שהן הסטרא-אחרא עובדים הכי קשה וכל חיותנו תלוי בשתי עניינים אלו. וכשנזכה להתחזק בשני אופנים אלו, נצא מהגלות הפרטית שלנו, ואף הגלות הכללית, כמו שזכו להתגבר עם ישראל במשך כל הזמנים עד ימינו אנו.

 

וזה מה שסיים השפת אמת כי הצדיקים שבדור נתחזקו באלו הבריתות (לימוד תורה בעיון ועבודת הקדושה) עד שבאו לגאולה שלימה.

 

בהמשך התורה רבינו מלמד אותנו שכל המקבל על עצמו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ (מאמר חז"ל) שע"י לימוד התורה הקדושה בעיון ובשמחה ע"י זה יוצאים גם מהגלות הרוחנית וגם מהגלות הגשמית.
במהרה בימינו, אמן.

תגובה חדשה
תגובה חדשה
שם
אימייל
כותרת
ביטול
תפריט ראשי
כניסת חברים לאתר
רוחו של משיח
בית תפילה
עולים דרגה
 •  

   


  אודות

  לעולם ברסלב

 • הבאים

 • אתר עולם ברסלב

  עוסק בהפצת תורת רבנו, הן בשעורי וידאו שמע ומאמרים.

  כמו כן יש לכם פורום חדש המחולק לנושאים וכו..

  ברוכים

עולם ברסלב