ראשי
וידאו
מאמרים
אודיו
פורום
שאל את הרב
שאל את הרב
שם
אימייל
טלפון לא חובה
כותרת
ביטול
צור קשר
צור קשר
שם
אימייל
כותרת
ביטול
אודות
שם - olambreslev.com סוג - articlesIn דף - 9 דירוג -

ברכת יעקב

"וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה" (שמות מח ח)

רש"י מסביר שביקש יעקב לברך את מנשה ואפרים ונסתלקה ממנו שכינה, לפי שעתיד ירבעם ואחאב לצאת מאפרים, ויהוא ובניו ממנשה "ויאמר מי אלה" אמר יעקב, מהיכן יצאו אלו שאינן ראויים לברכה. "ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי אלוהים בזה" (שם ט) ומובא בספרים שהשיב יוסף לאביו שבזה בעצמו, בתוך רשעים אלו יש גם כן ניצוצות קדושים שבשביל זה ראויים לברכה.

מובא בליקוטי מוהר"ן (תורה רפ"ב) שאין רשע שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו וע"י לימוד זכות עליו מעלים אותו מכף חובה לכף זכות עד שישוב בתשובה ע"י זה.

ומסביר מוהרנ"ת מברסלב זצ"ל (ליקוטי הלכות עירובי תחומין ו, ט"ז) שזה היה עיקר הויכוח בין יעקב ליוסף כי בעניין זה של לימוד זכות יש בזה כמה בחינות בין הצדיקים וכמו שמצינו שאפילו גדולי הצדיקים לפעמים לא ידעו ללמד זכות כראוי והקפיד הקב"ה עליהם וכמו שמצינו בישעיה (יבמות מט:) והושע (פסחים פז.).

לכן יעקב קודם הסתלקותו, מחמת שראה גודל הרשעות של הרשעים שיצאו מאפרים ומנשה, תש כוחו עד שלא ידע ללמד עליהם זכות ולברכם ושאל מי אלה שאינם ראויים לברכה, עד שהושיבו יוסף "בני הם אשר נתן לי אלוהים בזה", שהראה לו שגם בזה נמצא זכות, שיגע ומצא נקודות גם ברשעים שיצאו מהם וכמו שמפרש כן מוהרנ"ת (ליקוטי הלכות השכמת הבוקר א) עה"פ "והוא נער את בני בלהה ואת בני זילפה", שבלהה הוא מלשון בלהות, וזילפה הוא מלשון זלעפות שאפילו הנשמות הירודות ביותר, יוסף הצדיק דואג לרומם אותם ולהשיבם בתשובה.

ועל כן, תיכף נתרצה יעקב ואמר "קחם נא אלי ואברכם".

תגובה חדשה
תגובה חדשה
שם
אימייל
כותרת
ביטול
תפריט ראשי
כניסת חברים לאתר
רוחו של משיח
בית תפילה
עולים דרגה
 •  

   


  אודות

  לעולם ברסלב

 • הבאים

 • אתר עולם ברסלב

  עוסק בהפצת תורת רבנו, הן בשעורי וידאו שמע ומאמרים.

  כמו כן יש לכם פורום חדש המחולק לנושאים וכו..

  ברוכים

עולם ברסלב