ראשי
וידאו
מאמרים
אודיו
פורום
שאל את הרב
שאל את הרב
שם
אימייל
טלפון לא חובה
כותרת
ביטול
צור קשר
צור קשר
שם
אימייל
כותרת
ביטול
אודות
שם - olambreslev.com סוג - questions דף - 1 דירוג -

שאלות לרב - ברסלב

מהו דרך לימוד הגמרא עפ"י תורת רבינו ?
19:33:36 05.10.2012
רציתי לשאול את כבוד הרב בעניין דרך הלימוד של ברסלב שמעתי שעיקר הלימוד הוא ללמוד במהירות (כמובן להבין מה שלומדים) ולהמשיך הלאה ובמשך הזמן לשוב ולחזור ללמוד את הספרים שנלמדו עד שילך ויסיים את כל הספרים, ואפילו לחזור רבינו לא ציוה. 

ומאידך שומע אני שיעורים של הרב ברלנד ושם הוא מבאר שעיקר הלימוד הוא לימוד העיון. וע"כ רציתי לשאול את מורינו הרב מהו דרך הלימוד של ברסלב ?
תשובת הרב מיכאל גול:
הר' ברלנד הוא התורה שבע"פ של דורנו. בתורה ק"א בליקוטי מוהר"ן הרבי מדבר מחשיבות הלימוד בעיון, ובשיחות הר"ן שיחה ע"ו הרבי מדבר מהעניין שהזכרת, אם כן נצרכים שניהם, אך הדגש שיהיה על העיון.
הרב יכול להביא לי עצה לשמירת הברית ?
19:33:36 05.10.2012
תשובת הרב מיכאל גול:
צעקה
אני רוצה להיות חסיד ברסלב ואני יחסית צעיר 17 מה אני צריך לעשות כדי להקראות חסיד ברסלב. ?
19:33:36 05.10.2012
תשובת הרב מיכאל גול:
קיום העצות של רבינו, בעיקר לימוד שו"ע עשיית התבודדות ולהיות בקיבוץ בר"ה. גם ההגדרה חשובה.
העניין להסתכל על צדיקים כנאמר בתורה ד' בליקוטי מוהר"ן, איך לעשות את זה ?
11:18:42 05.13.2012
תשובת הרב מיכאל גול:
כפשוטו, וגם לימוד הספרים הקדושים כי פני הצדיק שורים על הספרים.
מה הכוונה "כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר..." ?
19:33:36 05.10.2012
תשובת הרב מיכאל גול:
לשון רבינו בליקוטי מוהרן תניינא מ"ח "ודע שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאד מאד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל".

 ולענ"ד נראה לפרש שבכל העניינים צריכים זהירות לא לנטות לימין או שמאל, ובקל הוא לנטות, ולדוגמא, מובא בהלכות נחלות ד' כ"ג עפ"י ליקוטי מוהר"ן קמא ב' שלא ליפול לא לקליפת עשו שבשמאל, ולא לקלפת ישמעאל שבימין, ששניהם מבטלים מתפילה, עשו, כופר בעיקר ואינו חפץ בתפילה כלל, ישמעאל, מלשון שמע קל שכבר שמע ד' תפלתו ומתרשל ממנה.

 אך צריכים משנה זהירות שלא להתפחד כלל כי הפחד אין מועיל, אדרבה ישים מבטחו בד' שינחנו בדרך הישר בל ימוט לעולם.

ושמעתי הסבר נפלא מיהודי יקר בשם הר' משה אדרי הי"ו שהעולם נקרא גשר, כי הוא מחבר בין עולם האמת ממנו באנו אל עולם האמת אליו אנו הולכים, וצריכים זהירות לא ליפול בשקר של זה העולם הקרוי עלמא דשיקרא, והעניין שצריכים ליזהר שלא לפחד, כי הפחד הוא בחי' שקר {עיין ס' המידות פחד כ"ז} ומזה צריכים זהירות יתר.
מהו הדרך לעשות וידוי דברים ?
11:21:20 05.13.2012
בעקבות שמיעת שיעורו של הרב, שרבי נחמן מברסלב מדבר על העניין לעשות וידוי דברים לפני הצדיק, באיזה דרך אעשה זאת ?
תשובת הרב מיכאל גול:
מר' לוי יצחק בנדר זצ"ל שמענו באופן של וידוי דברים לפני השי"ת בהתקשרות לרבנו, אופן נוסף איני יכול לפרט דרך האינטרנט
כמה זמן אפשר לעשות התבודדות ?
11:55:04 05.13.2012
שמעתי שרב אחד אמר לעשות שש שעות התבודדות, ואמרו לי שר' נחמן מברסלב אמר לא לעשות  יותר משעה אחת כי אפשר להכנס לעצבות ?
תשובת הרב מיכאל גול:
רבינו הזהיר לא יותר משעה של שברון לב לא התבודדות,
לגבי שש שעות יש דיבור מהר' ברלנד (ואנשים ציינו שראו ישועות) שאפשר לפעול עם זה כל מה שנצרך.
ראיתי שרבי נחמן מברסלב אומר שצריך לזכור את יום המוות ?
11:55:14 05.13.2012
ראיתי שרבי נחמן מברסלב אומר שצריך לזכור את יום המוות, אבל מצד שני בחסידות ברסלב יש ענין להיות בשמחה ?
תשובת הרב מיכאל גול:
אין סתירה חז"ל דורשים על הפסוק "והנה טוב מאוד" שזה יום המיתה, זאת אומרת שיום המיתה זו לא סיבה לעצבות אלא סיבה להתחיל להתכונן. ושמחה אחד הדרכים הנפלאות ביותר.
הרבי בליקוטי מוהר"ן כמעט ולא מדבר על איסור לשון הרע. מדוע ?
17:49:05 05.13.2012
הרבי בליקוטי מוהר"ן כמעט ולא מדבר על איסור לשון הרע. לעומת תאוות אחרות שפחות חמורות ומוזכרים הרבה יותר מדוע ?
תשובת הרב מיכאל גול:
הרבי מדבר הרבה משפלות וענוה, וכשיש שפלות וענוה לא מדברים לשון הרע.
האם לדון לכף זכות, הכוונה גם למחטיאי הרבים ?
12:06:24 05.13.2012
תשובת הרב מיכאל גול:
ע"י לימוד זכות מעלים את האדם, אך להתרחק מהם ולהוקיע מעשיהם.
למה הרבה חסידי ברסלב שמים פתיל תכלת בציצית ?
12:05:05 05.13.2012
תשובת הרב מיכאל גול:
בעקבות מפגש בין רבי אברהם בר' נחמן מטולשין גדול חסידי ברסלב בדור הרביעי לבין האדמו"ר מראדזין בעל התכלת, לאחר המפגש התבטא ר' אברהם שיש לו טעם חזק יותר, ואנ"ש הבינו שעניין גילוי התכלת שהיה בשנת תרח"ם רמוזה במגילת סתרים, שכתבה רבינו.
תפריט ראשי
כניסת חברים לאתר
רוחו של משיח
בית תפילה
עולים דרגה
 •  

   


  אודות

  לעולם ברסלב

 • הבאים

 • אתר עולם ברסלב

  עוסק בהפצת תורת רבנו, הן בשעורי וידאו שמע ומאמרים.

  כמו כן יש לכם פורום חדש המחולק לנושאים וכו..

  ברוכים

עולם ברסלב