ראשי
וידאו
מאמרים
אודיו
פורום
שאל את הרב
שאל את הרב
שם
אימייל
טלפון לא חובה
כותרת
ביטול
צור קשר
צור קשר
שם
אימייל
כותרת
ביטול
אודות
שם - olambreslev.com סוג - questions דף - 1 דירוג -

שאלות לרב - כללי

אינני מסתדר עם אבי
19:39:16 05.10.2012
אינני מסתדר עם אבי שליט"א – ולא באשמתי – כך שאינני מכבדו כראוי. מה עלי לעשות ?
תשובת הרב מיכאל גול:

לצערנו, רבים בדורנו נכשלים בזלזול בהורים, מחמת חוסר שלימותם של ההורים במידות וכו'.

יש לזכור, שכיבוד הורים הוא אחד הדברים החשובים ביותר, והנכשל בכך עובר בעבירה חמורה. כמו למשל, המספר דבר מגונה שראה באביו - חוץ מאיסור לשון הרע שהוא עובר, הרי הוא ב"ארור".

לא בכדי כתוב בספר 'יסוד ושורש העבודה' שיש חיוב גדול ללמוד הלכות כיבוד אב ואם ולהיות בקי בהם. בספר 'פלא יועץ' כתוב, "שאדם מוציא מעות על פתיחת ההיכל וכדומה שהם רק הכשר מצווה – ואם יכבד הוריו יקיים מצווה דאורייתא"!

לפיכך אין שום היתר להזעיף פנים כלפי הורה, גם אם אינו מתנהג כראוי לפי דעתנו. הגמרא (בקידושין לב ע"א) מספרת: "שאלו את רבי אליעזר: 'עד היכן כיבוד אב ואם? אמר להם: בכדי שיטול האב ארנקו ויזרקנו לים בפניו – ואינו מכלימו"; והרמב"ם פוסק כך להלכה: "לא יכלים אותן (- את ההורים) ולא יצעק בפניהם ולא יכעוס כנגדם, אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק" (הלכות ממרים, ו, ז).

עוד כותב הרמב"ם על כיבוד הורים: "אפילו יושב בראש הקהל, ובא אביו או אמו וקרעו בגדיו או הכהו וירקו בפניו" - התנהגות שהיא בוודאי למטה מכל ביקורת - "לא יכלים אותם, אלא ישתוק ויירא ויפחד ממלך מלכי המלכים שציווהו כך" .

רבי נתן ב'ליקוטי הלכות' (כיבוד אב ואם ג, א) מבאר מדוע כה גדול וחשוב כיבוד ההורים עד כדי השוואת כבודם לכבודו של מקום:

לכל נשמה יש 'לבוש' "שעל ידי לבוש זה כל עבודתו של האדם בזה העולם". היינו, שכל המצוות והמעשים טובים תלויים תלוי בלבוש הזה, וכל ה'מניעות' שאנו נתקלים בהן בעבודת ה' נובעות מ'הלבושים הצואים' כלומר מלבושנו הפגום.

את הלבוש הזה מקבל האדם מאביו ומאמו. ה' נותן את הנשמה והם נותנים את הלבוש לנשמה. הבגדים הצואים נוצרים על ידי שאין נולדים בקדושה כראוי, כמו שכתוב: "הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי".

אלה שקיבלו בגדים צואים כאלה זקוקים ל"יגיעות רבות כדי להפשיט מהם הבגדים הצואים שהלבישו" – כותב רבינו (ליקוטלי מוהר"ן ח"א יד).

וכך מבאר זאת מבאר רבי נתן: כידוע, בגדים הם בבחינת כבוד, כמו שקרא רבי יוחנן לבגדיו 'מכבדותא'. על ידי שאדם מכבד את זולתו, הוא עצמו נעשה מכובד, כנאמר: "איזהו מכובד - המכבד את הבריות" (אבות ד, א). כלומר, הוא מקבל לבוש מכובד לנשמתו.

לכן מוטלת חובה יתירה על האדם לכבד את אביו ואמו, מאחר ולבוש נשמתו יונק את חיותו באופן קבוע מהוריו. כשאדם מכבד את הוריו, הוא זוכה להפשיט את הבגדים הצואים מעל נשמתו וללבוש בגדים נקיים, ועל ידי זה מתבטלות כל המניעות שבדרכו לעבודת ה'.

זאת ועוד, לפי דברי רבי נתן יוצא, שככל שהוריו של אדם פחותים יותר, וקיבל מהם בגדים צואים יותר - מוטל עליו יותר לכבדם, כי על ידי זה יזכה להפשיט את הבגדים הצואים מעליו ולבטל את כל המניעות, כמו שכותב רבינו: "על ידי שמפשיטין ומשליכין מעליהם הבגדים הצואים - נתבטלים כל המניעות והמסכים המבדילים בינם לבין הקדושה" (ליקו"מ שם).
ברצוני לדעת על זיווג ומגורים, האם יש לי התחלות טובות השנה בנושאים הללו?
19:42:44 05.10.2012
תשובת הרב מיכאל גול:
בנושאים הללו כפי המחשבה כך פועלת השנה, חושבים טוב ורואים טוב.

הודעת מערכת האתר:
ניתן להשאיר את שמכם עם השם של האמא, על מנת שהרב יזכירכם בתפלתו.
ארון ספר תורה נעול ?
17:42:55 05.13.2012
היום יום חמישי בבוקר היינו בבית הכנסת ולא היה לנו את המפתח של ארון הקודש, רק אחרי צהרים ב18:00 השגנו מפתח האם אנחנו יכולים עכשיו לקרוא בתורה, ?
תשובת הרב משה כהן:
אם יש ששה שלא שמעו קריאת התורה, ויש בבית הכנסת מניין שישתתף בהקשבה לקריאה ובעניית אמן, אפשר,
תהילים בלילה ?
17:40:37 05.13.2012
שלום. רציתי לברר האם מותר לקרוא תהילים ו/ או התיקון הכללי בלילה ?
תשובת הרב מיכאל גול:
יש מקילים ויש מחמירים,
אני באופן אישי נוהג להקל
אישה בהריון לקברי צדיקים ?
17:41:23 05.13.2012
שלום רב ברצוני לברר האם לפי החסידות והקבלה לנשים בהריון מותר ללכת לקברי צדיקים ?
תשובת הרב מיכאל גול:
"ישנה בעיה ללכת לבתי קברות, אך לקברי צדיקים שאינם בבתי קברות אין בעיה ללכת",
ביום חמישי בלילה האם מותר לגזוז ציפורנים ?
17:45:35 05.13.2012
תשובת הרב משה כהן:
ביום חמישי עצמו הקפידו שלא, אך בלילה יש מתירים.
מדוע ומתי, בין המצרים ?
17:47:30 05.13.2012
ימים אלו נקראים "ימי בין המצרים" מה זה ????
תשובת הרב משה כהן:
ביום יז' בתמוז פרצו הרומאים לירושלים ועד יום תשעה באב במשך שלוש שבועות השתוללו בחוצות ירושלים וטבחו ביהודים ללא רחם 1.100.000 מליון מאה אלף אנשים השם יצילנו מהגויים תמיד,
לכן עם ישראל נוהג בימים אלו מנהגי אבילות כמו לא להתחתן לא לקנות בגדים חדשים לא להסתפר ועוד, השם יעזור שנזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו.
לחדש ארונות בשנת אבל ?
17:46:55 05.13.2012
אני בשנת אבל על אבי ע"ה ורציתי לשאול אם מותר לי לחדש את הדלתות של הארונות מטבח ?
תשובת הרב מנחם מנדל שפרן:
אם רוצים לחדש רק משום שזה ישן, יש להמתין עד סוף השנה כמו שהסתדרו עד עכשיו,
האם כשקמים בבוקר חייבים ליטול ידיים מספל כמו בנטילה לסעודה, או שאפשר גם מהברז בלי ספל ?
17:46:39 05.13.2012
תשובת הרב משה כהן:
אין חובה, אבל עדיף,
מתנה למורה מאבי הילדה ?
17:46:12 05.13.2012
האם מותר לבעלי לקנות מתנה למחנכת של הבת ולתת לבת שתתן את המתנה בעצמה ?
תשובת הרב משה כהן:
בשני תנאים,
1. לצרף מכתב שהמתנה מהורי הילדה כללי ולא שהאבא נותן את זה.
2. לא משהו לשימוש אישי כמו קרמים בשמים וכדומה. רק משהו לשימוש כללי לבית,
אני מנסה אלף פעמים ללמוד ולהתגבר ואני לא מצליח, ואני נופל עוד פעם זה מתסכל ?
11:33:51 06.06.2012
תשובת הרב מיכאל גול: הגמרא בעירובין יח' ע"ב מספרת על אדה"ר שבמשך 130 שנה נפל פעם אחר פעם ולא התיאש ובגיל 130 שנה זכה להוליד את שת שממנו הושתת העולם
תפריט ראשי
כניסת חברים לאתר
רוחו של משיח
בית תפילה
עולים דרגה
 •  

   


  אודות

  לעולם ברסלב

 • הבאים

 • אתר עולם ברסלב

  עוסק בהפצת תורת רבנו, הן בשעורי וידאו שמע ומאמרים.

  כמו כן יש לכם פורום חדש המחולק לנושאים וכו..

  ברוכים

עולם ברסלב