ראשי
וידאו
מאמרים
אודיו
פורום
שאל את הרב
שאל את הרב
שם
אימייל
טלפון לא חובה
כותרת
ביטול
צור קשר
צור קשר
שם
אימייל
כותרת
ביטול
אודות
שם - olambreslev.com סוג - videoIn דף - 81 דירוג -

פרשת קורח תשס"ו אמונה בצדיק

ויקח קורח חז"ל אומרים מה לקח? אמת לקח. קורח בא לעם ישראל ואמר להם אתם חושבים שאני דואג לעצמי? לא, אין אני דואג לעצמי, אני דואג לכם, אני אוהב כל יהודי ויהודי, אצלי כל יהודי הוא יקר, וככה לילה שלם הוא מעורר ומאיר להם את נקודת האמת, כמה הוא אוהב כל יהודי, אבל באמת כשמשה רבינו מזהיר את קורח, שאחד יוצא חי וכולם נשרפים, שואל רש"י מה ראה לשטות זאת הרי כולם מתים ורק אחד נשאר. מסביר רש"י שראה את שמואל הנביא יוצא ממנו, אמר אני ניצול בזכותו, הרי מי אלה שנשרפים? החברים שלו, הוא יודע ש-250 חברים שלו נשרפים, וזה לא מפריע לו. אבל קודם הוא אמר אני דואג לכל עם ישראל, אני לא דואג לעצמי, אני אוהב את כל עם ישראל, אבל לא איכפת לו ש-250 החברים שלו נשרפים, העיקר שהוא יהיה המנהיג.
האמרי נועם מביא שבפנימיות הדברים, מחלוקת קורח זה אותו פגם של חטא המרגלים. על פי הזוהר בפרשת שלח לך ששואל. מדוע המרגלים הוציאו את דיבת הארץ רעה, ומתרץ משום שידעו שכשיגיעו לארץ יסירו אותם מהנשיאות, ולכן העדיפו להישאר במדבר. אם כן אומר האמרי נועם זה היה טענת קורח "כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה’ ומדוע תתנשאו על קהל ה’" מי אמר שצריך מנהיג ומי אמר שצריך צדיק, וכי אני לא יכול להתפלל, האם אין אני קרוב להשם יתברך, הרי "קרוב ה’ לכל קוראיו" מה הצדיק יותר מיוחד ממני, אני יכול להסתדר לבד, וזה היה חטא המרגלים שידעו שכשיכנסו לארץ יצטרכו לקבל על עצמם מנהיג ויצטרכו למנות מלך ועניין זה מרומז בפסוק "ויקח קרח בן יצהר" בגימטריא =789 כחשבון "שלח לך אנשים"=789 לרמז שחטאו באותו חטא.
"ותנו בהם אש ושימו עליהם קטורת לפני ה’ מחר והיה האיש אשר יבחר ה’ הוא הקדוש רב לכם בני לוי" אומר ע"ז רש"י וקורח שפיקח היה מה ראה לשטות זאת? "עינו הטעתו ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו שמואל ששקול כנגד משה ואהרן אמר בשבילו אני נמלט!" שואל האמרי נועם וכי בגלל שיהיה לו בעוד כמה דורות נכד צדיק מותר לו לחלוק על משה רבינו אלא מסביר האמרי נועם שקורח ראה ששמואל הנביא כועס על כך שעם ישראל מבקש לעצמו מלך, אז אמר רואה אני ששמואל בשיטתי וטוען את אותה טענה שאני טוען, ולכן העיז לחלוק על משה רבינו, אבל באמת טעה, כי טענת שמואל הנביא הייתה, לא על רצונם במלך, אלא על רצונם במלך ככל הגויים,(שמואל חלק א’ פרק ח’ פסוק ה’) "ככל" בגימטריא=70 שרצו מלך כ-70 אומות וע"ז רימז רש"י, עינו הטעתו, כי בעניין הזה טעה באות "ע" שהיא בגימטריא 70 כמניין "ככל".
במדרש רבה בפרשת הנשיאים כתוב על הפסוק "ויהי המקריב ביום הראשון" אומר המדרש כל ויהי לשון צער ומה הצער? הצער שנשרפו במחלוקת קורח, ויש להקשות מדוע לכתוב בפרשת הנשיאים לשון צער, מה קשור פרשת קורח לפרשת הנשיאים, מדוע לציין את פטירתם דווקא בפרשה זו. מתרץ המשך חכמה שבמחלוקת קורח לא השתתפו רק קורח דתן ואבירם, אלא גם אליצור בן שדיאור נשיא שבט ראובן וכן כל נשיאי שבטי ישראל, ומדוע חלקו? יש לומר שהרגישו את עצמם בחשיבות יותר מאהרן. שבשעה שחנכו את המזבח והמשכן הביאו הנשיאים קרבנות כמו שהביא אהרן הכהן ולא עוד, אלא שזכו להביא גם כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת ואילו אצל אהרן אינו מקטיר קטורת רק משל הציבור ולא משל עצמו, ובניו נדב ואביהו שהקטירו קטורת לא נתקבלה קרבנם, ונשרפו. וממילא הרגישו את עצמם מיוחסים, וזה גרם להם לחלוק על משה רבינו, ולבסוף נשרפו, לכן כתוב ויהי לשון צער דווקא בפרשת הנשיאים, שהבאת הקטורת והקרבנות היא, גרמה להם לחלוק על הצדיק.

תגובה חדשה
תגובה חדשה
שם
אימייל
כותרת
ביטול
תפריט ראשי
כניסת חברים לאתר
רוחו של משיח
בית תפילה
עולים דרגה
 •  

   


  אודות

  לעולם ברסלב

 • הבאים

 • אתר עולם ברסלב

  עוסק בהפצת תורת רבנו, הן בשעורי וידאו שמע ומאמרים.

  כמו כן יש לכם פורום חדש המחולק לנושאים וכו..

  ברוכים

עולם ברסלב