ראשי
וידאו
מאמרים
אודיו
פורום
שאל את הרב
שאל את הרב
שם
אימייל
טלפון לא חובה
כותרת
ביטול
צור קשר
צור קשר
שם
אימייל
כותרת
ביטול
אודות
שם - olambreslev.com סוג - videoIn דף - 85 דירוג -

פרשת עקב תשס"ו - הכנעה וענוה

"והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם ושמר ה´ אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך"
בשיעורו השבועי של הרב יתורצו ויבוארו הפסוקים כדלהלן:
והיה עקב תשמעון עקב מלשון עקבתא דמשיחא מדוע זה נרמז כאן ?
מה הביאור של תשמעון ?
ונאמר: שמרתם ועשיתם אותם לכאורה ושמרתם מיותר ?
בפסוק והיה עקב תשמעון מנוקד הטעמים מונח מונח רביעי, מה העניין בזה ?
והיה עקב אלה מצוות שאדם דש בעקביו מהם המצוות אדם דש בהם ?
בפרשתנו, דברים פרק ח' פסוק יד' כתוב "ורם לבבך ושכחת את ה´ אלוקיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים" מדוע גורמת הגאווה לשכוח את ה´ יתברך ?
בפרשתנו, דברים פרק ח' פסוק א' כתוב "כל המצווה אשר אנכי מצווך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע ה´ לאבותיכם" אנוכי מצווך זה לשון יחיד , תשמרון לשון רבים, וצריך ביאור, מדוע ?
במהלך השיעור יובנו גם העניינים הבאים:
מה העניין שיעקב כשנולד נאמר וידו אוחזת בעקב עשו ?
במגילת איכה כתוב "ייתן למכהו לחי ישבע בחרפה" מה ביאור פסוק זה ?
הגמרא במסכת ברכות אומרת שאדם הקובע מקום לתפילתו אומרים לו הי עניו הי חסיד ומדוע ?
מה העניין ומדוע כותבים ספרי המוסר שהאדם צריך אדם להרגיש עצמו הגרוע שבגרועים ?
מה ביאור הפסוק ששלמה המלך אומר אל תצדק הרבה ואל תרשע הרבה
בדברים פרק ד' פסוק א' "ועתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר ה´ אלוקי אבותיכם נותן לכם" מה הביאור של פסוק זה ?
מה העניין שצריך את החלבנה ( שריחה רע ) לקטורת ?
במסכת שבת דף פט. מספרת הגמרא שמשה קיבל מתנות מהמלאכים שגילו לו מלאכי השרת סודות ומלאך המוות גילה לו סוד הקטורת שזה סוד החיבור בין הצדיקים לעם ישראל שעוצר המגיפה, ואיך גילה סוד כזה ?
מובא שהרוצה אפרסמון אומרים לו המתן, ומדוע הרי רוצה להיות צדיק ומדוע אומרים לו להמתין
עם ישראל קבל בכניסתם לארץ , את ארצם של שבעה עממין כנעני, והחתי, האמורי, הפריזי, החוי, והיבוסי, והגרגשי, ולעתיד לבוא נקבל גם את ארצם של הקיני, הקניזי, והקדמוני, שהם: עמון, ומואב, ואדום, ומדוע חלק קבלנו עכשיו וחלק נקבל לע"ל ?
"את הברית ואת החסד ואת השבועה ",ובספרים כתוב את הברית זה שבעה עממין, ואת החסד זה שלוש עממין ומה הביאור בזה ?

תגובה חדשה
תגובה חדשה
שם
אימייל
כותרת
ביטול
תפריט ראשי
כניסת חברים לאתר
רוחו של משיח
בית תפילה
עולים דרגה
 •  

   


  אודות

  לעולם ברסלב

 • הבאים

 • אתר עולם ברסלב

  עוסק בהפצת תורת רבנו, הן בשעורי וידאו שמע ומאמרים.

  כמו כן יש לכם פורום חדש המחולק לנושאים וכו..

  ברוכים

עולם ברסלב