ראשי
וידאו
מאמרים
אודיו
פורום
שאל את הרב
שאל את הרב
שם
אימייל
טלפון לא חובה
כותרת
ביטול
צור קשר
צור קשר
שם
אימייל
כותרת
ביטול
אודות
שם - olambreslev.com סוג - videoIn דף - 86 דירוג -

פרשת דברים תשס"ו - אהבת ישראל בין המצרים

בין המצרים אהבת ישראל
בפרשת השבוע נאמר: "יוסף ד' עליכם אלף פעמים" ובהמשך כתוב: "איכה אשא לבדי וכו'"
ולכאורה צריך עיון שמצד אחד מברך את בני ישראל יוסף עליכם אלף פעמים, שנראה שמרוצה מהם ומברך אותם, ובהמשך אומר איכה אשא לבדי, שכאילו אינו מרוצה מהם, ?
עוד צריך עיון שאומר "לא אוכל לבדי שאת אתכם" שאינו יכול להרימם, ובמדרש כתוב שאמר: "האמת שאני כן יכול להרים אתכם" ונשאלת השאלה: שאמר אין אני יכול לשאת אתכם ולמעשה אומר המדרש שכן יכול, ?
משה רבינו אומר : "איכה אשא טרחכם משאכם וריבכם" ובפרשת פנחס ( כז' יט' ) אומר ד' למשה "וצוית אותו" ליהושע בן נון, אומר לו דע לך על מנת שהם טרחנים ואתה צריך לקבל את זה באהבה וצ"ע איך מטיל את המשא על יהושע בן נון לאחר שהוא עצמו אומר "איכה אשא" ?
הזוהר בפרשת שמות "ותראה אותו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים" איזו שלוש חודשים מדובר על חודש תמוז, אב, וטבת, ולכאורה קשה מאוד, הרי משה רבינו נולד בחודש אדר והצפינה אותו בחודשים: אדר, ניסן, ואייר, עד ז' בסיון. ?
האר"י כותב ( פרי עץ חיים שער כג' )שבג´ ברכות ראשונות מכוונים מכווני הכוונות שם "טדהד" ושם "כוזו" ושם "מצפץ" מדוע מכוונים דווקא שמות אלו בחודשים תמוז אב טבת. ?
"ואומר אליכם בעת ההיא לאמר " מה זה בעת ההיא. ?
מה העניין של הג´ פעמים איכה. ? "איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם: " "איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים:" "איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה רבתי בגוים שרתי במדינות היתה למס:"
יש להבין מדוע הבני ישכר שמביא בתפילת ר"ח מהאר"י צירופים של שם השם בצרופים שונים לכוון בתפילת מוסף בחודש אב, מביא את הצירוף מהפסוק: "הסכת ושמע ישראל היום" ר"ת הוי"ה שהוא בחלקו הראשון שלא כסדר, ובחלקו השני כסדר ומדוע. ?
יעקב אבינו רצה לגלות הקץ צריך ביאור מדוע אמר להם דווקא בלשון זו: "האספו ואגידה לכם" ?
בליל תשעה באב אברהם אבינו נכנס לביהמ"ק והקב"ה מטייל עמו ארוכות וקצרות שאלו אברהם היכן בניי אמר לו הקב"ה הלכו בין האומות אמר לו אברהם וכי מה נשאר מזכויותיי. צריך ביאור מה זה ארוכות וקצרות וכן מה פשר טענות אלו ?
מה העניין שהמצורע מביא ,עץ ארז", "אזוב", "ושני תולעת" ?
וכן מדוע יושב המצורע בדד מחוץ למחנה. ?
מה זה "בעת ההיא לאמור" מה זה לאמור תמיד שכתוב "וידבר ה אל משה לאמור" לאמור הכוונה שיאמר לבני ישראל. ופירוש זה הרי לא שייך פה ?
‏ ‏ בשיעור השבועי של הרב מיכאל גול שליט"א יתרוצו כל השאלות והתהיות הנ"ל

תגובה חדשה
תגובה חדשה
שם
אימייל
כותרת
ביטול

נתנאל - למה אי אפשר להוריד את השיעורים

למההההההההההההההההההההה

השב
צטט
1
9:17 10-15-2012
תפריט ראשי
כניסת חברים לאתר
רוחו של משיח
בית תפילה
עולים דרגה
 •  

   


  אודות

  לעולם ברסלב

 • הבאים

 • אתר עולם ברסלב

  עוסק בהפצת תורת רבנו, הן בשעורי וידאו שמע ומאמרים.

  כמו כן יש לכם פורום חדש המחולק לנושאים וכו..

  ברוכים

עולם ברסלב