ראשי
וידאו
מאמרים
אודיו
פורום
שאל את הרב
שאל את הרב
שם
אימייל
טלפון לא חובה
כותרת
ביטול
צור קשר
צור קשר
שם
אימייל
כותרת
ביטול
אודות
שם - olambreslev.com סוג - videoIn דף - 87 דירוג -

כיבוד הורים

בעניין כיבוד הורים יש לאדם חיוב, מה שאין לו אצל בורא עולם, אצל בורא עולם כתוב "כבד את השם מהונך" זאת אומרת שאני מכבד ממה שיש לי, יש לי, אני אקנה ארבעת המינים, אין לי, אני אשתתף בארבעת המינים של החבר, וכן כל המצוות שתלויות בכבוד השם, האדם מחויב להוציא רק ממה שיש לו, ואילו אצל כיבוד אביו ואמו, אם אין לו ממון, הוא צריך לחזר על הפתחים בשביל להאכיל אותם (ירושלמי מסכת פיאה חלק א’).
ר' נתן מברסלב בספרו ליקוטי הלכות הל' כיבוד אב ואם (הל' ג' סימן א') מבאר מדוע גדולה וחשובה כ"כ כיבוד הורים, כך. (ע"פ תורה יד') כי כידוע "לכל נשמה יש לבוש, ולבוש זה יש לו חשיבות גדולה, וכמו שכותב שם ר' נתן "שעל ידי לבוש זה, כל עבודתו של האדם בזה העולם" היינו שכל המצוות מעשים טובים וכו' הכול תלוי בלבוש הזה, שהוא הגוף. וכל המניעות הרבות שאנו רואים בעבודת השם יתברך, הוא מהלבושין הצואים, היינו שהלבוש שלנו פגום, לכן יש מניעות בעבודת השם, וכמו שכותב שם "כל המניעות הוא מהלבושין בחי' בגדים צואים", ולבוש זה מקבל האדם מאביו ומאמו בשעת ההולדה שהשי"ת נותן הנשמה והם נותנים הלבוש לנשמה, ונעשה בגדים צואים ע"י שאין ההולדה נעשית בקדושה כראוי, ואף ע"פ שגם ע"י שאר עוונות נעשה בגדים צואים, מ"מ העיקר ע"י ההולדה, וזהו: "בחטא יחמתני אמי וכו' והתיקון לזה הוא ע"י שמכבד את הבריות ובפרט את יראי השם, ומדוע? משום שהמכבד את הבריות נעשה הוא מכובד, כמאמר חז"ל איזהו מכובד המכבד את הבריות, והאדם המכובד מסיר מעליו את הבגדים הצואים, ומלביש מעליו בגדים נקיים, כמו שמובא בגמ’ שבגדים נקראים כבוד. (ר’ יוחנן קרא למאניה מכבדותא בב"ק צ"א).
מוסיף ר’ נתן שעל פי הנ"ל, בודאי וכל שכן שאדם שיכבד את הוריו. יסיר מעליו את הבגדים הצואים, ויקבל בגדים נקיים, משום שלבוש האדם יונק באופן תמידי מאביו ואמו כי הם שורשו, ואם כן מיד כשמכבדם ממשיך על עצמו כבוד מהם, והכבוד שממשיך הוא הבגדים הנקיים כנ"ל.
על פי הנ"ל, לכאורה מובן, שאדרבה ככל שהוריו של אדם פחותים יותר, ואם כן הבגדים שהמשיכו לבנם בגדים צואים יותר, בודאי ובודאי שעליו לכבדם מאוד מאוד, שרק כך יוכל להפשיט מעליו הבגדים הצואים

תגובה חדשה
תגובה חדשה
שם
אימייל
כותרת
ביטול
תפריט ראשי
כניסת חברים לאתר
רוחו של משיח
בית תפילה
עולים דרגה
 •  

   


  אודות

  לעולם ברסלב

 • הבאים

 • אתר עולם ברסלב

  עוסק בהפצת תורת רבנו, הן בשעורי וידאו שמע ומאמרים.

  כמו כן יש לכם פורום חדש המחולק לנושאים וכו..

  ברוכים

עולם ברסלב