ראשי
וידאו
מאמרים
אודיו
פורום
שאל את הרב
שאל את הרב
שם
אימייל
טלפון לא חובה
כותרת
ביטול
צור קשר
צור קשר
שם
אימייל
כותרת
ביטול
אודות
שם - olambreslev.com סוג - videoIn דף - 88 דירוג -

שלום בית

האישה להלכה מתקדשת בשווה פרוטה, זה רמז לנו הבעלים, אתה יכול לפצות ולפייס את האישה בשווה פרוטה במשהו קטן מילה טובה. אתה בא הביתה עם איזה חיוך על הפנים, אתה בא הביתה עם איזה ממתק, אתה מראה לה שחשבת עליה,
אדם נמצא בסכנה בשעת ירידה, אך גם בשעת עליה כי בשעת עליה אדם נכנס לכזאת גאווה שהוא יכול לשכוח את ה’ יתברך,
הדגל מחנה אפרים נכדו של הבעל שם טוב, בתחילת דרכו, התרחק מהחסידות, אך חזר לחסידות, כי שמע ממישהו, שסיפר על למדן, שהגיע לסביו הבעל שם טוב, וסיפר לו, כמה הוא לומד הרבה דפים של גמרא, וכן שולחן ערוך וזוהר ומדרשים, ראשונים ואחרונים וכתבי האר"י, אמר לו הבעל שם טוב, אני ממש מקנא בך , אין לי כל כך הרבה זמן, אני צריך לעבוד את השם. ומזה הזדעזע הדגל מחנה אפרים והבין שאפשר ללמוד כל כך הרבה, וזה לא לעבוד את השם בכלל
לר’ מאיר מפרימשלאן הגיע אדם, להתלונן שיש לו חולי, וכן הוא סובל מכומר שמציק לו אמר לו ר’ מאיר שיש לו קושיא על ר’ חנינא בן דוסא שמובא בגמרא שהיו באים אליו להתפלל על חולה היה אומר זה חי וזה מת ואיך ידע אם יחיה או ימות אותו אדם אלא אם שגורה הייתה תפילה בפיו יודע שהתקבלה תפילתו ואם לא אז לא הקשה ר’ מאיר מי הכריח אותו לומר מת שיגיד אני לא מצליח להתפלל למה לומר מת אמר לו פשוט אלא כתוב "ואתן אדם תחתיך" אל תקרי אדם אלא אדום. וכן כאן זה הכוונה זה חי וזה מת שזה יחיה וגוי אחר ימות תחתיו אותו אדם חזר הביתה והרגיש בדרך שהוא מבריא וכשהגיע לביתו שמע שהכומר מת מאותו חולי שסבל
האישה נמשלה ללבנה, שהיא לא מאירה מעצמה כלום, הלבנה כולה חושך, כל האור שיש לה זה רק מהשמש, שהיא מאירה ללבנה, אדם צריך להאיר לאשתו בבית, וזה נעשה ע"י לימוד תורה, גם אם אתה עוסק לפרנסתך תקבע עיתים לתורה, התיקון לפגם הברית זה רק ע"י לימוד תורה

תגובה חדשה
תגובה חדשה
שם
אימייל
כותרת
ביטול
תפריט ראשי
כניסת חברים לאתר
רוחו של משיח
בית תפילה
עולים דרגה
 •  

   


  אודות

  לעולם ברסלב

 • הבאים

 • אתר עולם ברסלב

  עוסק בהפצת תורת רבנו, הן בשעורי וידאו שמע ומאמרים.

  כמו כן יש לכם פורום חדש המחולק לנושאים וכו..

  ברוכים

עולם ברסלב